• مدرس :

  مجید کمالی

 • مدت دوره :

  10جلسه

 • ظرفیت کلاس :

  1

 • مبلغ دوره :

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • مبلغ قابل پرداخت :

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 • زمان برگزاری کلاس

  13مهر
 • محل برگزاری کلاس

  ستارخان نرسیده به میدان توحید کوچه کوثر یکم پلاک 46 طبقه دوم
 • تلفن تماس

  09901166424_66926893

دوره صدا سازی و تکنیک آواز

 سرفصلهای آموزشی:

 •  -تنفس1 2- بیان_ ادای درست 3-رزونانس-طنین صدا- زنگ صدا 4- نوانس - بالا بلندی صدا 5-ویبرالسیون و تحریر  6-ریلکسیشن: آزاد سازی عضلات