تست و اجرای تلوزیونی هنرجویان دوره آقای نیما کرمی

جلسه آخر از دوره فن بیان و اجرای آقای نیما کرمی که سه نفر از برترین هنرجویان جهت معرفی به تلویزیون انتخاب شدند. ثبت نام دوره جدید فن بیان آغاز شد.