رفتن به محتوا

دوره تخصصی مبانی بازیگری

مدرس

کامران تفتی

امتیاز دوره
5/5
مبلغ

2.500.000 تومان

درباره دوره

توضیحات

آموزش های این دوره

  • توضیحات
  • توضیحات
  • توضیحات
  • توضیحات

مدرک این دوره

توضیحات

دوره

مبانی بازیگری

سطح

تخصصی

تاریخ شروع

شنبه 1 اسفند

تاریخ اتمام

شنبه 30 اسفند